Skip to content

Școala Internațională pentru Patrimoniu, Cultură și Artă ”Constantin Brâncuși”, ediția a II-a

În anul 2021, Fundația Maria și-a propus continuarea demersurilor inițiate de-a lungul mai multor ani prin organizarea unei serii de conferințe, dezbateri, vizite și ateliere legate de opera marelui sculptor Constantin Brâncuși și mai multe activități practice și de investigare ale Ansamblului Monumental de la Târgu Jiu aflat pe lista de așteptare UNESCO, toate acestea în cadrul Școlii Internaționale pentru Patrimoniu, Cultură și Artă ”Constantin Brâncuși”, ediția a II-a, desfășurată în perioada 15-24 octombrie 2021. Demersurile făcute constituie o continuare firească a acțiunilor desfășurate de Fundație pentru promovarea, cercetarea și salvgardarea patrimoniului material și imaterial în concordanță cu obiectivele strategice anunțate ale parteneriatului Asociațiilor și Cluburilor pentru UNESCO: să stimuleze interesul publicului larg, să contribuie la dezvoltarea și promovarea înțelegerii și promovarea scopurilor UNESCO, cu prioritate la nivel local; să contribuie la implementarea programului Organizației la nivel national și local, în coordonare cu Comisia Națională pentru UNESCO; să promoveze valorile solidarității și respectului pentru diversitatea culturală, precum și valorile civice globale, ale dreptului omului și ale dezvoltării durabile în rândul publicului larg.

Perioada: iunie 2021- decembrie 2021

Partenerii proiectului: CNR Unesco, Muzeul județean Gorj, UNARTE, UAUIM București, Liceul ”Dimitrie Paciurea”, Asociația RPER, Comisia Parlamentară Comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru relația cu UNESCO.

Resusrsele financiare implicate: 100.000 lei + sponsorizări

Grupuri țintă:

  • Un număr de 60 de tineri- elevi și studenți + 100 studenți online.
  • Comunitatea locală.
  • Instituții publice de cultură și nu numai.
  • Specialiști în domeniul prezervării patrimoniului cultural rural.

Obiective și rezultatele proiectului:

O1. Promovarea marei personalități a lui Constantin Brâncuși și a operei sale.;

O2. Dezvoltarea schimburilor culturale pe plan local, național și internațional;

O3. Conservarea, protejarea și punerea în valoare a culturii tradiționale și a patrimoniului cultural material rural, baza materială și sursa de inspiratie pentru arta și industriile culturale și creative.

O4. Organizarea de manifestări culturale în scopul promovării bunurilor materiale tradiționale și contemporane și integrarea lor în circuitul de valori național și internațional.

O5. Educarea științifică și artistică a publicului prin programe specifice, în special pentru tinerii artiști interesați de opera lui Brâncuși.

O6. Educarea științifică și artistică a publicului prin programe specifice.

O7.Dezvoltarea simţului de apreciere a moştenirii culturale şi artistice, educarea sensibilităţii faţă de valorile culturii naţionale şi universale;

  • Rezultatele proiectului sunt detaliate în ANEXA 1.

Premise de continuare ale proiectului:

Activitățile derulate în cadrul proiectului au conturat și pus bazele următoarei ediții a Școlii care va fi organizată în 2022.

Share prin Internet:

Facebook
Twitter
LinkedIn

O să-ți placă

Patrimoniu

OPEN CALL

The Maria Foundation for UNESCO announces an international volunteer action camp within the context of the WHV – International School for Heritage, Culture and Art “Constantin Brancusi”, under the auspices

Afla detalii »