Skip to content

Reflecții ale moștenirii culturale în arta lui Constantin Brâncuși

O primă acțiune care a pus baza demersurilor făcute ulterior a fost organizarea Școlii pentru Patrimoniu, Cultură și Artă ”Constatin Brâncuși”, ediția a I-a care a urmărit într-o primă fază promovarea și punerea în valoare a operei marelui sculptor ”Constantin Brâncuși”, toate acestea în direct legătură cu Complexul Monumental de la Târgul Jiu, aflat pe lista indicative UNESCO.

Perioada de implementare: martie 2016- martie 2017

Partenerii proiectului: Clusterul interregional pentru industrii culturale ”Țara Litua”- un consorțiu de mai mulți parteneri, Academia Internațională ”Mihai Eminescu”, Centrul Internațional pentru Artă și creație ”Constantin Brâncuși”

Resusrsele financiare implicate: 60.000 lei + sponsorizări

Grupuri țintă: elevi, studenți și specialiști din domeniu, tineri artiști din Moldova, Italia, Serbia și România

Obiective și rezultatele proiectului:

O1. Promovarea operei și personalității marelui creator

O2. Promovarea artei și culturii locale

O3. Familiarizarea tinerilor artiști cu conceptele din spatele operei sculptorului.

O4. Redefinirea politicilor culturale într-un spațiu cultural care nu cunoaște granite administrative.

R1. Sporirea vizibilității artei locale și o promovare de calitate a operei lui Constantin Brâncuși

R2. Producția de opera de artă rezultate în urma atelierelor de lucru din timpul școlii.

Premise de continuare a activității/proiectului:

Prin această primă etapă s-au pus bazele unor parteneriate pe termen lung atât la nivel local cât și national, international și au fost identificate noi posibilități de a acționa în perimetrul de interes.

Share prin Internet:

Facebook
Twitter
LinkedIn

O să-ți placă

Patrimoniu

OPEN CALL

The Maria Foundation for UNESCO announces an international volunteer action camp within the context of the WHV – International School for Heritage, Culture and Art “Constantin Brancusi”, under the auspices

Afla detalii »