Skip to content
Home » Fundația Maria pentru UNESCO anunță tabăra internațională de acțiune de voluntariat

Fundația Maria pentru UNESCO anunță tabăra internațională de acțiune de voluntariat

Fundația Maria pentru UNESCO anunță tabăra internațională de acțiune de voluntariat în contextul WHV – Școala Internațională de Patrimoniu, Cultură și Artă „Constantin Brâncuși”, sub auspiciile Inițiativei Voluntari a Patrimoniului Mondial UNESCO – „Working on the Future” organizată sub patronajul Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO. Ediția a V- a are ca interes primar salvgardarea patrimoniului rural tradițional.

Evenimentul de lansare are loc vineri, 30 iunie 2023, cu începere de la ora 11:00 la Muzeul Județean Gorj din Târgu Jiu

Școala Internațională oferă tinerilor pasionați de patrimoniu, cultură și artă o oportunitate valoroasă de a se angaja activ în proiecte de conservare a patrimoniului cultural și natural. Voluntarii vor avea ocazia să participe la proiecte de conservare a patrimoniului, să participe la seminarii, ateliere și prelegeri susținute de experți în domeniu, precum și să cunoască alți tineri pasionați din întreaga lume. Acest proiect a fost selectat de UNESCO în cadrul campaniei 2023 a Inițiativei Voluntari Internaționali pentru Patrimoniu

Participă studenți și tineri profesioniști cu vârste între 18 și 32 de ani cu studii în domeniile artei, patrimoniului și arhitecturii.

Proiectul este realizat cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului, Serviciul Dezvoltare Comunitară și are ca parteneri Universitatea de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu”, Universitatea Națională de Arte, Institutul Național al Patrimoniului, Muzeul Județean Gorj “Alexandru Ștefulescu”, Asociația pentru Dezvoltare Regională și Politici Europene, Primăria Mușetești, Capital Vision Srl, German Arhitects & Partners, Muzeul Olteniei, Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare “Constantin Brancusi”, Liceul Paciurea.

Programul Complet

The Maria Foundation for UNESCO announces the international volunteer action camp within the framework of WHV – the “Constantin Brâncuși” International School for Heritage, Culture, and Art, under the auspices of the UNESCO World Heritage Volunteers Initiative – “Working on the Future,” organized under the patronage of the National Commission of Romania for UNESCO. The 5th edition primarily focuses on the safeguarding of traditional rural heritage.

 

The launch event will take place on Friday, June 30, 2023, starting at 11:00 AM at the Gorj County Museum in Târgu Jiu.

 

The International School provides young enthusiasts of heritage, culture, and art with a valuable opportunity to actively engage in cultural and natural heritage conservation projects. Volunteers will have the chance to participate in heritage conservation projects, attend seminars, workshops, and lectures conducted by field experts, as well as meet other passionate young individuals from around the world. This project has been selected by UNESCO as part of the 2023 campaign of the International Heritage Volunteers Initiative.

 

Students and young professionals between the ages of 18 and 32 with studies in the fields of art, heritage, and architecture are invited to participate.

The project is implemented with the support of the General Secretariat of the Government, Community Development Service, and in partnership with the “Ion Mincu” University of Architecture and Urbanism, the National University of Arts, the National Institute of Heritage, the Gorj County Museum “Alexandru Ștefulescu,” the Association for Regional Development and European Policies, the Mușetești City Hall, Capital Vision Ltd., German Arhitects & Partners, the Oltenia Museum, the Research, Documentation, and Promotion Center “Constantin Brancusi,” and the Paciurea High School.

Complete Schedule